Društveno-jezički smer

RAZRED: I II III IV
Srpski jezik i književnost 4 4 5 5
Prvi strani jezik 2 3 5 4
Drugi strani jezik 2 2 2 2
Latinski jezik 2 2  –  –
Psihologija  – 2  –  –
Ustav i prava građana  –  –  – 1
Sociologija  –  –  – 3
Filozofija  –  – 2 3
Istorija 2 2 3 3
Geografija 2 2 2  –
Biologija 2 2 2  –
Matematika 4 3 2 2
Fizika 2 2 2 2
Hemija 2 2  –  –
Računarstvo i informatika 2 2 2 2
Muzička kultura 1 1 1 1
Likovna kultura 1 1 1 1
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Veronauka/Građansko 1 1 1 1
ČOS 1 1 1 1