Finansijska dokumentacija

Finansijski izveštaj za 2019. godinu.

Finansijski plan za 2019. godinu.

Završni račun za 2018. godinu.