Novi izborni predmeti u gimnaziji

Učenici prvog razreda gimnazije mogli su da izaberu dva, od sledećih izbornih programa:

1. Jezik, mediji i kultura;
2. Pojedinac, grupa i društvo;
3. Umetnost i dizajn;
4. Primenjene nauke 1.

JEZIK, MEDIJI I KULTURA

Cilj učenja izbornog programa Jezik, mediji i kultura  je da doprinese unapređivanju komunikacijskih veština, razvoju medijske kulture i usvajanju kulturnih obrazaca koji će učeniku omogućiti snalaženje u savremenom svetu, izgradnju identiteta i  dalji profesionalni razvoj.

Teme:

  • JAVNI NASTUP
  • KREATORI I PRIMAOCI MEDIJSKIH PORUKA
  • VREDNOSTI

POJEDINAC, GRUPA I DRUŠTVO

Cilj učenja izbornog programa Pojedinac, grupa i društvo je osposobljavanje učenika za kritičko sagledavanje mesta pojedinca i grupa u društvu, njihovih uloga, prava, odgovornosti i međuzavisnosti, radi razvijanja znanja, veština, vrednosti i stavova neophodnih za konstruktivnoučešće u različitim situacijama svojstvenim savremenom dinamičnom društvu.

Teme:

  • OD UZORA I IDOLA DO VOĐA I SLEDBENIKA
  • USAMLJENOST, ODBAČENOST, OTUĐENOST

PRIMENJENE NAUKE 1

Cilj učenja izbornog programa Primenjene nauke je da doprinese razvoju naučne i tehnološke kompetencije učenika,tj. razvoju naučnog pogleda na svet, sistema vrednosti isposobnosti potrebnih za odgovornu ulogu u društvu i dalji lični i profesionalni razvoj.

Teme:

  • UVOD U ISTRAŽIVANJE
  • MOJ PROJEKAT

UMETNOST I DIZAJN

Cilj učenja izbornog programa Umetnost i dizajn je da učenik kroz istraživanje umetnosti i stvaralački rad razvija osetljivost za estetiku, kreativnost, radoznalost i motivaciju za stvaranje i izražavanje u različitim medijima, kao i da formira naviku da se kontinuirano uključuje u umetnički i kulturni život zajednice.

Teme:

  • INSPIRACIJA
  • OBJEDINJENE UMETNOSTI