Odeljenja

Школска 2020/21.

одељење Одељењски старешина Смер
1.1 Немања Васиљевић Природно-математички смер
1.2 Тања Мијатов Природно-математички смер
1.3 Андор Анђал Природно-математички смер
1.ИТ Сандра Мирков Информатички смер
1.а Љиљана Бањанин Острогонац Друштвено-језички смер
1.б Сања Бајић Друштвено-језички смер
1.ц Љиљана Крнајски Беловљев Друштвено-језички смер
1.д Лаура Ковач Друштвено-језички смер
1.е Агнеш Хајду Друштвено-језички смер
1.ф Јелена Пиуковић Општи смер
2.1 Радомир Матић Природно-математички смер
2.2 Алан Павлуковић Природно-математички смер
2.3 Јулијана Јамбор Природно-математички смер
2. ИТ Јасмина Дулић Информатички смер
2.a Жељко Вујановић Друштвено-језички смер
2.б Борјана Гаврилов Болић Друштвено-језички смер
2.ц Соња Хампелић Друштвено-језички смер
2.д Сања Мормер Друштвено-језички смер
2.е Естер Толнаи Друштвено-језички смер
2.ф Диана Чавић Општи смер
3.1 Биљана  Тајков Природно-математички смер
3.2 Зоран Нагел Природно-математички смер
3.3 Емеше Сич Природно-математички смер
3.ИТ Биљана  Танасић Информатички смер
3.а Сања Вујачић Друштвено-језички смер
3.б Љубомир Јотановић Друштвено-језички смер
3.ц Силвија Молнар Друштвено-језички смер
3.д Душан Павловић Друштвено-језички смер
3.e Ендре Јо Друштвено-језички смер
3.ф Чедомир Лишић Општи смер
4.1 Силвија Годањи Природно-математички смер
4.2 Данијела Млађан Илић Природно-математички смер
4.3 Балаж Плетикосић Природно-математички смер
4.а Гордана Будановић Друштвено-језички смер
4.б Милена Павловић Друштвено-језички смер
4.ц Богдан Гајић Друштвено-језички смер
4.д Чаба Нађ Друштвено-језички смер
4.e Отилија Реб Друштвено-језички смер
4.ф Јасмина Милодановић Општи смер