Školski odbor

Članovi Školskog odbora:

 1. mr Laura Kovač, predsednik
 2. Ljiljana Banjanin Ostrogonac
 3. Ljiljana Filipović
 4. dr Dragan Trklja
 5. Hajnalka Bodrogi
 6. Milena Šolaja
 7. Igor Mandić
 8. Milanka Kostić
 9. Laura Šugar Dobroka

Ovlašćeni predlagač:

 • Nastavničko veće
 • Nastavničko veće
 • Nastavničko veće
 • Savet roditelja
 • Savet roditelja
 • Savet roditelja
 • Lokalna samouprava
 • Lokalna samouprava
 • Lokalna samouprava