Za učenike, roditelje i maturante

Raspored časova za treći kvartal školske 2020/21.

Pravilnik o planu i programu za gimnaziju 2020.

Program nastave i učenja za prvi razred gimnazije.

Raspored zvonjenja školska 2020/21.

pre podne posle podne
čas trajanje odmor čas trajanje
1. čas 7.30 –   8.00 5 minuta 1. čas 13.30 – 14.00
2. čas 8.05 –   8.35 15 minuta 2. čas 14.05 – 14.35
3. čas 8.50 –   9.20 5 minuta 3. čas 14.50 – 15.20
4. čas 9.25 –   9.55 10 minuta 4. čas 15.25 – 15.55
5. čas 10.05 – 10.35 5 minuta 5. čas 16.05 – 16.35
6. čas 10.40 – 11.10 5 minuta 6. čas 16.40 – 17.10
7. čas 11.15 – 11.45 5 minuta 7. čas 17.15 – 17.45
8. čas 11.50 – 12.20 5 minuta 8. čas 17.50 – 18.20

Raspored zvonjenja (čas 45 minuta)

Pre podne
1. 7,30 – 8,15
2. 8,20 – 9,05
odmor 15 minuta
3. 9,20 -10,05
4. 10,10 – 10,55
odmor 10 minuta
5. 11,05 – 11,50
6. 11,55 – 12,40
7. 12,45 – 13,25

Popodne
1. 13,30 – 14,15
2. 14,20 – 15,05
odmor 15 minuta
3. 15,20 – 16,05
4. 16,10 – 16,55
odmor 10 minuta
5. 17,05 – 17,50
6. 17,55 – 18,40
7. 18,45 – 19,25

Raspored zvonjenja (čas 35 minuta)

Pre podne
1. 7,30 – 8,05
2. 8,10 – 8,45
odmor 15 minuta
3. 9,00 -9,35
4. 9,40 – 10,15
5. 10,20 – 10,55
6. 11,00 – 11,35
7. 11,40 – 12,15

Popodne
1. 12,20 – 12,55
2. 13,00 – 13,35
odmor 15 minuta
3. 13,50 – 14,25
4. 14,30 – 15,05
5. 15,10 – 15,45
6. 15,50 – 16,25
7. 16,30 – 17,05