Zaposleni

Školska 2020/21.

Uprava

 • Veselin Jevtić, direktor
 • Balaž Pletikosić, pomoćnik direktora
 • Aleksandar Slavov, pomoćnik direktora

Nastavničko veće

 1. AĐANSKI NATAŠA, biologija
 2. ANDRAŠI MELINDA, fizika
 3. ANĐAL ANDOR, matematika
 4. BAJIĆ SANJA, srpski jezik i književnost
 5. BAJUS ANIKO, nemački jezik
 6. BANJANIN OSTROGONAC LJILJANA, engleski jezik, jezik,mediji i kultura
 7. BARAŠIĆ A. HUBA, fizičko i zdravstveno vaspitanje, zdravlje i sport
 8. BARIČEVIĆ IVAN, hrvatski jezik i književnost, jezik,mediji i kultura
 9. BARLAI JENE, sociologija, ustav i prava građana
 10. BARIČEVIĆ JASMINA, biologija
 11. BENČIK SLAVKO, hemija
 12. BOGDANOVIĆ BOGDAN, geografija, građansko vaspitanje, primenjene nauke i primenjene nauke I
 13. BOJANIĆ VESNA, psiholog
 14. BUDANOVIĆ GORDANA, engleski jezik
 15. BUČU SILVIJA*, nemački jezik
 16. VASILJEVIĆ NEMANJA, računarstvo i informatika, primena računara, savremene tehnologije
 17. VUJANOVIĆ ŽELJKO, likovna kultura, umetnost i dizajn
 18. VUJAČIĆ SANJA, srpski jezik i književnost
 19. VUKOMANOVIĆ ALEKSANDRA, računarstvo i informatika
 20. VULEKOVIĆ MILOŠ, istorija
 21. GAVRILOV BOLIĆ mr BORJANA, srpski jezik i književnost, jezik,mediji i kultura
 22. GAJIĆ BOGDAN, istorija, ustav i prava građana
 23. GODANJI SILVIJА, matematika
 24. GRUBOR SRĐAN, pravoslavni katehizis
 25. DAVIDOVIĆ MILICA, nemački jezik
 26. DULIĆ JASMINA, matematika
 27. ĐANIĆ JASNA,psiholog, psihologija, građansko vaspitanje; jezik,mediji i kultura; zdravlje i sport
 28. ĐOROJEVIĆ BOJANA, srpski jezik i književnost, jezik, mediji i kultura
 29. ĐURAKOVIĆ ELVIRA, biologija,
 30. ŽUŽIĆ SNEŽANA, programiranje
 31. ZEČEVIĆ JELENA*, katolička veronauka, italijanski jezik, latinski jezik
 32. IVOŠEVIĆ TATJANA, računarstvo i informatika
 33. JAMBOR JULIJANA, fizika, primenjene nauke I
 34. JARAMAZOVIĆ JASNA, matematika
 35. JO ENDRE, računarstvo i informatika, baze podataka, objektno orijentisano programiranje, savremene tehnologije
 36. JOSIMOV BRANKA, pedagog
 37. JOTANOVIĆ LJUBOMIR, fizičko i zdravstveno vaspitanje, zdravlje i sport
 38. KOJIĆ TATJANA, geografija
 39. KOVAČ mr LAURA, srpski jezik i književnost
 40. KRNAJSKI B. LJILJANA, fizika
 41. LAKOVIĆ ADELA, francuski jezik, latinski jezik
 42. LALIĆ ANITA, latinski jezik
 43. LIŠIĆ ČEDOMIR, fizičko i zdravstveno vaspitanje, zdravlje i sport
 44. MANDARIĆ NEMANJA, muzička kultura, umetnost i dizajn
 45. MATIĆ RADOMIR, hemija
 46. MEŠTER TRAJKOVIĆ ALEKSANDRA, engleski jezik
 47. MIJATOV TANJA, fizika, savremene tehnologije
 48. MIRKOV SANDRA, računarstvo i informatika, računarski sistemi, programiranje
 49. MIŠKOVIĆ BILJANA, latinski jezik
 50. MLAĐAN ILIĆ DANIJELA, hemija
 51. MOLNAR SILVIJA, nemački jezik
 52. MOLNAR VIG HERMINA*, biologija
 53. MORA REGINA, mađarski jezik i književnost
 54. MORMER SANJA, srpski jezik i književnost, srpski kao nematernji jezik, jezik,mediji i kultura
 55. NAGEL ZORAN, geografija, primenjene nauke, primenjene nauke I, građansko vaspitanje
 56. NAĐ ČABA, fizičko i zdravstveno vaspitanje, zdravlje i sport
 57. NEDELJKOVIĆ ANDRIJANA, fizičko i zdravstveno vaspitanje, zdravlje i sport
 58. NIKOLIĆ IBOLJA, hemija
 59. PAVIĆ MILICA, matematika
 60. PAVLOVIĆ DUŠAN, istorija, ustav i prava građana
 61. PAVLOVIĆ MILENA, biologija, primenjene nauke I
 62. PAVLUKOVIĆ ALAN, fizika
 63. PETKOVIČ MARTA, geografija; primenjene nauke, osnove geopolitke
 64. PIUKOVIĆ JELENA, matematika, diskretna matematika
 65. PLETIKOSIĆ BALAŽ, računarstvo i informatika, operativni sistemi i računarske mreže
 66. POTKONJAK ZORA, matematika
 67. REB OTILIJA, engleski jezik
 68. RISTIĆ SILVIJA, likovna kultura, umetnost i dizajn
 69. SABO ADRIEN, istorija
 70. SAMARDŽIĆ SAVA, istorija
 71. SIMIĆ MILIJANA, geografija
 72. SIČ GERGELJ, muzička kultura
 73. SIČ EMEŠE, matematika
 74. SKENDEROVIĆ OLIVERA, nemački jezik
 75. SLAVOV ALEKSANDAR, srpski jezik i književnost
 76. STRELARAC JELENA**, srpski jezik i književnost; srpski kao nematernji jezik
 77. TAJKOV BILJANA, računarstvo i informatika
 78. TANASIĆ BILJANA, fizika
 79. TEŠIĆ ADRIJANA, geografija, primenjene nauke, osnove geopolitke
 80. TIKVICKI EMINA, muzička kultura
 81. TOLIMIR OLIVERA, srpski jezik i književnost; srpski kao nematernji jezik, bibliotekar
 82. TOLNAI ESTER, engleski jezik
 83. TRIPOLSKI MARIA, italijanski jezik
 84. UTCAI ROBERT, katolička veronauka
 85. FARAGO SILVIA, biologija, metodologija naučnog istraživanja
 86. FILIPOVIĆ LJILJANA**, nemački jezik
 87. HAJDU AGNEŠ, mađarski jezik i književnost
 88. HAMPELIĆ SONJA, engleski jezik
 89. HEREDI KAROLJ, mađarski jezik i književnost; jezik, mediji i kultura, bibliotekar
 90. CRNKOVIĆ MIRJANA, filozofija
 91. ČAVIĆ DIANA, hemija, metodologija naučnog istraživanja
 92. ČEGAR BORIS, filozofija
 93. ŠARČEVIĆ VJEKOSLAV, latinski jezik; katolička vjeronauka
 94. ŠARČEVIĆ HAJDU BEA, filozofija
 95. ŠIPOŠ ANDREA*, filozofija
 96. ŠTRICKI VESNA, psiholog,psihologija, zdravlje i sport

Administracija

 1. Berić Pištalo Gordana*, sekretar
 2. Dragodan Andrea, sekretar
 3. Pataki Jasmina, administrativni radnik
 4. Mirkonj Marija, administrativni radnik
 5. Borisavljević Bojana, šef računovodstva
 6. Vidačić Nada, finansijski radnik

Pomoćno osoblje

 1. Crnobrnić Vesna, spremačica
 2. Crnobrnić Dušan, domar
 3. Fadi Gabor, mastor
 4. Dudaš Angela, spremačica
 5. Grinfelder Slađana, spremačica
 6. Jurić Emeše, spremačica
 7. Kaiš Ivan, čistač
 8. Kovačević Vita, spremačica
 9. Kujundžić Suzana, spremačica
 10. Mandić Branka, spremačica
 11. Medenica Mirjana, spremačica
 12. Vasiljević Nada, spremačica

* na porođajnom odsustvu

** na dužem bolovanju