Zaposleni

Školska 2020/21.

Uprava

 • Veselin Jevtić, direktor
 • Balaž Pletikosić, pomoćnik direktora
 • Aleksandar Slavov, pomoćnik direktora

Nastavničko veće

 1. AĐANSKI NATAŠA, biologija
 2. ANDRAŠI MELINDA, fizika
 3. ANĐAL ANDOR, matematika
 4. ANIĆ DANIJELA, nemački jezik
 5. BAJIĆ SANJA, srpski jezik i književnost
 6. BAJUS ANIKO, nemački jezik
 7. BAKOŠ ELIZABETA, muzička kultura, umetnost i dizajn
 8. BANJANIN OSTROGONAC LJILJANA, engleski jezik, jezik,mediji i kultura
 9. BARAŠIĆ A. HUBA, fizičko i zdravstveno vaspitanje, zdravlje i sport
 10. BARIČEVIĆ IVAN, hrvatski jezik i književnost, jezik,mediji i kultura
 11. BARLAI JENE, sociologija, ustav i prava građana
 12. BENČIK SLAVKO, hemija
 13. BOGDANOVIĆ BOGDAN, geografija, građansko vaspitanje, primenjene nauke i primenjene nauke I
 14. BOJANIĆ VESNA, psiholog
 15. BUDANOVIĆ GORDANA, engleski jezik
 16. BUČU SILVIJA*, nemački jezik
 17. VASILJEVIĆ NEMANJA, računarstvo i informatika, primena računara, savremene tehnologije
 18. VUJANOVIĆ ŽELJKO, likovna kultura, umetnost i dizajn
 19. VUJAČIĆ SANJA, srpski jezik i književnost
 20. VUKOMANOVIĆ ALEKSANDRA, računarstvo i informatika
 21. VULEKOVIĆ MILOŠ, istorija
 22. GAVRILOV BOLIĆ mr BORJANA, srpski jezik i književnost, jezik,mediji i kultura
 23. GAJIĆ BOGDAN, istorija, ustav i prava građana
 24. GODANJI SILVIJА, matematika
 25. DULIĆ JASMINA, matematika
 26. ĐANIĆ JASNA,psiholog, psihologija, građansko vaspitanje; jezik,mediji i kultura; zdravlje i sport
 27. ĐAČIĆ LAZAR, pravoslavni katehizis
 28. ĐOROJEVIĆ BOJANA, srpski jezik i književnost, jezik, mediji i kultura
 29. ĐURAKOVIĆ ELVIRA, biologija,
 30. ŽUŽIĆ SNEŽANA, programiranje
 31. ZAGORAC SNEŽANA, biologija
 32. ZEČEVIĆ JELENA*, katolička veronauka, italijanski jezik, latinski jezik
 33. IVOŠEVIĆ TATJANA, računarstvo i informatika
 34. JAMBOR JULIJANA, fizika, primenjene nauke I
 35. JARAMAZOVIĆ JASNA, matematika
 36. JO ENDRE, računarstvo i informatika, baze podataka, objektno orijentisano programiranje, savremene tehnologije
 37. JOSIMOV BRANKA, pedagog
 38. JOTANOVIĆ LJUBOMIR, fizičko i zdravstveno vaspitanje, zdravlje i sport
 39. KOJIĆ TATJANA, geografija
 40. KOVAČ mr LAURA, srpski jezik i književnost
 41. KRNAJSKI B. LJILJANA, fizika
 42. LAKOVIĆ ADELA, francuski jezik, latinski jezik
 43. LALIĆ ANITA, latinski jezik
 44. LIŠIĆ ČEDOMIR, fizičko i zdravstveno vaspitanje, zdravlje i sport
 45. MANDARIĆ NEMANJA, muzička kultura, umetnost i dizajn
 46. MATIĆ RADOMIR, hemija
 47. MEŠTER TRAJKOVIĆ ALEKSANDRA, engleski jezik
 48. MIJATOV TANJA, fizika, savremene tehnologije
 49. MILODANOVIĆ JASMINA, biologija
 50. MIRKOV SANDRA, računarstvo i informatika, računarski sistemi, programiranje
 51. MIŠKOVIĆ BILJANA, latinski jezik
 52. MLAĐAN ILIĆ DANIJELA, hemija
 53. MOLNAR SILVIJA, nemački jezik
 54. MOLNAR VIG HERMINA*, biologija
 55. MORA REGINA, mađarski jezik i književnost
 56. MORMER SANJA, srpski jezik i književnost, srpski kao nematernji jezik, jezik,mediji i kultura
 57. NAGEL ZORAN, geografija, primenjene nauke I, građansko vaspitanje
 58. NAĐ ČABA, fizičko i zdravstveno vaspitanje, zdravlje i sport
 59. NEDELJKOVIĆ ANDRIJANA, fizičko i zdravstveno vaspitanje, zdravlje i sport
 60. NIKOLIĆ IBOLJA, hemija
 61. PAVIĆ MILICA, matematika
 62. PAVLOVIĆ DUŠAN, istorija, ustav i prava građana
 63. PAVLOVIĆ MILENA, biologija, primenjene nauke I
 64. PAVLUKOVIĆ ALAN, fizika
 65. PETKOVIČ MARTA, geografija; primenjene nauke, osnove geopolitke
 66. PIUKOVIĆ JELENA, matematika, diskretna matematika
 67. PLETIKOSIĆ BALAŽ, računarstvo i informatika, operativni sistemi i računarske mreže
 68. POTKONJAK ZORA, matematika
 69. REB OTILIJA, engleski jezik
 70. RISTIĆ SILVIJA, likovna kultura, umetnost i dizajn
 71. SABO ADRIEN, istorija
 72. SAMARDŽIĆ SAVA, istorija
 73. SIMIĆ MILIJANA, geografija
 74. SIČ EMEŠE, matematika
 75. SKENDEROVIĆ OLIVERA, nemački jezik
 76. SLAVOV ALEKSANDAR, srpski jezik i književnost
 77. STRELARAC JELENA**, srpski jezik i književnost; srpski kao nematernji jezik
 78. TAJKOV BILJANA, računarstvo i informatika
 79. TANASIĆ BILJANA, fizika
 80. TEŠIĆ ADRIJANA, geografija, primenjene nauke, osnove geopolitke
 81. TOLIMIR OLIVERA, srpski jezik i književnost; srpski kao nematernji jezik, bibliotekar
 82. TOLNAI ESTER, engleski jezik
 83. TRIPOLSKI MARIA, italijanski jezik
 84. UTCAI ROBERT, katolička veronauka
 85. FARAGO SILVIA, biologija, metodologija naučnog istraživanja
 86. FILIPOVIĆ LJILJANA**, nemački jezik
 87. HAJDU AGNEŠ, mađarski jezik i književnost
 88. HAMPELIĆ SONJA, engleski jezik
 89. HEREDI KAROLJ, mađarski jezik i književnost; jezik, mediji i kultura, bibliotekar
 90. CRNKOVIĆ MIRJANA, filozofija
 91. ČAVIĆ DIANA, hemija, metodologija naučnog istraživanja
 92. ČEGAR BORIS, filozofija
 93. ŠARČEVIĆ VJEKOSLAV, latinski jezik; katolička vjeronauka
 94. ŠARČEVIĆ HAJDU BEA, filozofija
 95. ŠIPOŠ ANDREA*, filozofija
 96. ŠTRICKI VESNA, psiholog,psihologija, zdravlje i sport

Administracija

 1. Berić Pištalo Gordana*, sekretar
 2. Dragodan Andrea, sekretar
 3. Pataki Jasmina, administrativni radnik
 4. Mirkonj Marija, administrativni radnik
 5. Simonović Dunja, administrativni radnik
 6. Vidačić Nada, finansijski radnik
 7. Borisavljević Bojana, šef računovodstva

Pomoćno osoblje

 1. Crnobrnić Vesna, spremačica
 2. Crnobrnić Dušan, domar
 3. Fadi Gabor, mastor
 4. Dudaš Angela, spremačica
 5. Grinfelder Slađana, spremačica
 6. Jurić Emeše, spremačica
 7. Kaiš Ivan, čistač
 8. Kovačević Vita, spremačica
 9. Kujundžić Suzana, spremačica
 10. Mandić Branka, spremačica
 11. Medenica Mirjana, spremačica
 12. Vasiljević Nada, spremačica

* na porođajnom odsustvu

** na dužem bolovanju