kontakt

INFORMACIJE ZA KONTAKT:

Adresa:

Petefi Šandora 1, 24000 Subotica

Telefon:

+381 24 552-820

DIREKTOR 
Dušan Pavlović, profesor istorije
tel. 024/552-820
       065/9552852
POMOĆNICI DIREKTORA
Silvija Molnar, profesor nemačkog jezika
Silvija Godanji, profesor matematike
Aleksandar Slavov, profesor srpskog jezika i književnosti
tel. 024/552-820
       065/9552852
SEKRETARIJAT
Jasmina Pataki, referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove
tel. 024/552-820
       065/9552852
SEKRETAR USTANOVE
Gordana Berić Pištalo, dipl. pravnik
tel. 024/552-820
       065/9552852
RAČUNOVODSTVO
Bojana Borisavljević, dipl. ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove
tel. 024/552-820
       065/9552852

LOKACIJA NA MAPI: