Školski odbor

Članovi Školskog odbora:

  1. Ljiljana Filipović, predsednik
  2. Snežana Žužić
  3. Endre Jo
  4. Olivera Topalović
  5. Branislav Skala
  6. Nikolina Ivošević
  7. Viktorija Popović
  8. Aleksandar Medaković
  9. Laura Šugar Dobroka

Ovlašćeni predlagač:

 • Nastavničko veće
 • Nastavničko veće
 • Nastavničko veće
 • Savet roditelja
 • Savet roditelja
 • Savet roditelja
 • Lokalna samouprava
 • Lokalna samouprava
 • Lokalna samouprava