Zaposleni – školska 2022/23.

Uprava

 • Dušan Pavlović, direktor
 • Aleksandar Slavov, pomoćnik direktora
 • Silvija Molnar, pomoćnik direktora
 • Silvija Godanji, pomoćnik direktora

Nastavničko veće

 1. ABRAHAM MATE, muzička kultura, umetnost i dizajn
 2. ANDRAŠI MELINDA, fizika
 3. ANĐAL ANDOR, matematika, savremene tehnologije
 4. BAJIĆ SANJA, srpski jezik i književnost, umetnost i dizajn
 5. BANJANIN OSTROGONAC LJILJANA, engleski jezik
 6. BARAŠIĆ A. HUBA, fizičko i zdravstveno vaspitanje, zdravlje i sport
 7. BARIČEVIĆ JASMINA*, biologija
 8. BARLAI JENE, sociologija
 9. BAČIĆ MAJA, matematika, savremene tehnologije, primenjene nauke
 10. BENČIK SLAVKO, hemija, primenjene nauke
 11. BOGDANOVIĆ BOGDAN, bibliotekar
 12. BOJANIĆ VESNA, psihologija, jezik, mediji i kultura, psiholog
 13. BUDANOVIĆ GORDANA, engleski jezik
 14. BURIK EVELINA, francuski jezik, latinski jezik, bibliotekar
 15. BUČU SILVIJA, nemački jezik, bibliotekar
 16. VASILJEVIĆ NEMANJA, računarstvo i informatika, primena računara, web programiranje
 17. VUJANOVIĆ ŽELJKO, likovna kultura, umetnost i dizajn
 18. VUJAČIĆ SANJA, srpski jezik i književnost
 19. VUKOMANOVIĆ ALEKSANDRA, računarstvo i informatika
 20. VULEKOVIĆ MILOŠ, istorija
 21. GAVRILOV BOLIĆ mr BORJANA, srpski jezik i književnost, umetnost i dizajn
 22. GAJIĆ BOGDAN, istorija, osnove geopolitike
 23. GODANJI MARIA, fizičko i zdravstveno vaspitanje
 24. GODANJI SILVIJА, matematika
 25. GRUBOR SRĐAN, pravoslavni katehizis
 26. GRUJIĆ MILICA, engleski jezik, jezik, mediji i kultura
 27. DULIĆ GORDANA, računarstvo i informatika
 28. DULIĆ JASMINA, matematika, savremene tehnologije
 29. ĐANIĆ JASNA, psiholog, psihologija, građansko vaspitanje, jezik, mediji i kultura, pojedinac, grupa, društvo
 30. ĐEMANT STEFAN FILIP, građansko vaspitanje, bibliotekar
 31. ĐOROJEVIĆ BOJANA, srpski jezik i književnost, umetnost i dizajn
 32. ĐURAKOVIĆ ELVIRA, biologija
 33. ŽUŽIĆ SNEŽANA, programiranje
 34. ZEČEVIĆ JELENA*, katolička veronauka, italijanski jezik, latinski jezik
 35. IVANOVIĆ MONIKA, hrvatski jezik i književnost, jezik, mediji i kultura
 36. ILANKOVIĆ SARA, italijanski jezik
 37. IŠPANOVIĆ DAMIR, srpski kao nematernji jezik
 38. JAMBOR JULIJANA, fizika, primenjene nauke I
 39. JARAMAZOVIĆ JASNA, matematika, savremene tehnologije
 40. JO ENDRE, računarstvo i informatika, baze podataka, objektno orijentisano programiranje
 41. JOSIMOV BRANKA, pedagog
 42. JOTANOVIĆ LJUBOMIR, fizičko i zdravstveno vaspitanje, zdravlje i sport, sport i trening
 43. KANZEL MILENA, biologija, primenjene nauke
 44. KOJIĆ TATJANA*, geografija
 45. KOVAČ mr LAURA, srpski jezik i književnost
 46. KOMNENIĆ ĐURIĆ BOJANA, srpski jezik i književnost, jezik, mediji i kultura, umetnost i dizajn
 47. KRNAJSKI BELOVLJEV LJILJANA, fizika
 48. LAKOVIĆ ADELA*, francuski jezik, latinski jezik
 49. LAZIĆ DAVOR, filozofija, osnovi geopolitike, religija i civilizacija
 50. LIŠIĆ ČEDOMIR, fizičko i zdravstveno vaspitanje
 51. MANDARIĆ NEMANJA, muzička kultura, umetnost i dizajn
 52. MATIĆ RADOMIR, hemija, primenjene nauke, primenjene nauke 1
 53. MEŠTER TRAJKOVIĆ ALEKSANDRA, engleski jezik
 54. MIJATOV TANJA, fizika, savremene tehnologije
 55. MILETIĆ MILIJIĆ NADEŽDA, istorija, osnovi geopolitike
 56. MILODANOVIĆ VLADIMIR, računarstvo i informatika, programske paradigme, programiranje
 57. MIRKOV SANDRA, računarstvo i informatika, operativni sistemi i računarske mreže
 58. MIŠKOVIĆ BILJANA, latinski jezik
 59. MLAĐAN ILIĆ DANIJELA, hemija, primenjene nauke
 60. MOLNAR SILVIJA, nemački jezik
 61. MOLNAR VIG HERMINA, biologija, primenjene nauke
 62. MORA REGINA, mađarski jezik i književnost, jezik, mediji i kultura
 63. MORMER SANJA*, srpski jezik i književnost, bibliotekar
 64. NAGEL ZORAN, geografija, osnove geopolitike
 65. NEDELJKOVIĆ ANDRIJANA, fizičko i zdravstveno vaspitanje, zdravlje i sport, sport i zdravlje
 66. NIKOLIĆ IBOLJA, hemija, primenjene nauke
 67. PAVIĆ MILICA, matematika
 68. PAVLUKOVIĆ ALAN, fizika, primenjene nauke 1
 69. PETKOVIČ MARTA, geografija, osnove geopolitke
 70. PIUKOVIĆ JELENA, matematika, savremene tehnologije, metodologija naučnog istraživanja
 71. PLETIKOSIĆ BALAŽ, računarstvo i informatika
 72. POTKONJAK ZORA, matematika
 73. RISTIĆ SILVIJA, likovna kultura, umetnost i dizajn
 74. RODIĆ MAJA, bibliotekar
 75. SAMARDŽIĆ SAVA, istorija, osnove geopolitike
 76. SIMIĆ MILIJANA, geografija, primenjene nauke
 77. SIČ EMEŠE, matematika, savremene tehnologije
 78. SKENDEROVIĆ OLIVERA, nemački jezik
 79. SLAVOV ALEKSANDAR, srpski jezik i književnost
 80. STRELARAC JELENA, srpski jezik i književnost
 81. SUBOTIĆ JELENA, fizičko i zdravstveno vaspitanje
 82. TAJKOV BILJANA, računarstvo i informatika
 83. TANASIĆ BILJANA, fizika
 84. TEŠIĆ ADRIANA, geografija, primenjene nauke 1, osnove geopolitke
 85. TOLNAI ESTER, engleski jezik
 86. UTCAI ROBERT, katolička veronauka
 87. FARAGO SILVIA, biologija
 88. FILIPOVIĆ LJILJANA, nemački jezik
 89. HAJDU AGNEŠ, mađarski jezik i književnost, jezik, mediji i kultura
 90. HAMPELIĆ SONJA, engleski jezik
 91. CRNKOVIĆ HORVAT MIRJANA, filozofija, osnove geopolitike
 92. ČAVIĆ DIANA, hemija, metodologija naučnog istraživanja
 93. ČEGAR BORIS, filozofija, religija i civilizacija
 94. ŠARČEVIĆ VJEKOSLAV, latinski jezik; katolička vjeronauka
 95. ŠARČEVIĆ HAJDU BEA, filozofija, religija i civilizacija
 96. ŠIPOŠ ANDREA*, filozofija
 97. ŠTRICKI VESNA, psiholog, psihologija, jezik, mediji i kultura

Administracija

 1. Berić Pištalo Gordana, sekretar
 2. Pataki Jasmina, administrativni radnik
 3. Mirkonj Marija, administrativni radnik
 4. Borisavljević Bojana, šef računovodstva
 5. Vidačić Nada, finansijski radnik

Pomoćno osoblje

 1. Beniš Robert, domar
 2. Crnobrnić Vesna, spremačica
 3. Fadi Gabor, majstor
 4. Dudaš Angela, spremačica
 5. Grinfelder Slađana, spremačica
 6. Jurić Emeše, spremačica
 7. Kaiš Ivan, čistač
 8. Kovačević Vita, spremačica
 9. Kujundžić Suzana, spremačica
 10. Mandić Branka, spremačica
 11. Medenica Mirjana, spremačica
 12. Vasiljević Nada, spremačica

* na porođajnom odsustvu