Zaposleni – školska 2023/24.

Uprava

 • Dušan Pavlović, direktor
 • Aleksandar Slavov, pomoćnik direktora
 • Silvija Molnar, pomoćnik direktora
 • Silvija Godanji, pomoćnik direktora

Nastavničko veće

 1. ABRAHAM MATE, muzička kultura, umetnost i dizajn
 2. ANDRAŠI MELINDA, fizika
 3. ANĐAL ANDOR, matematika, savremene tehnologije
 4. BAJIĆ SANJA, srpski jezik i književnost, umetnost i dizajn
 5. BANJANIN OSTROGONAC LJILJANA, engleski jezik
 6. BARAŠIĆ A. HUBA, fizičko i zdravstveno vaspitanje, zdravlje i sport
 7. BARLAI JENE, sociologija
 8. BAČIĆ MAJA, matematika, savremene tehnologije, primenjene nauke
 9. BELČOVSKA LJUPKA, pedagog
 10. BENČIK SLAVKO, hemija, primenjene nauke
 11. BOGDANOVIĆ BOGDAN, bibliotekar
 12. BOJANIĆ VESNA, psihologija, jezik, mediji i kultura, psiholog
 13. BUDANOVIĆ GORDANA, engleski jezik
 14. BURIK EVELINA, francuski jezik, latinski jezik, bibliotekar
 15. BUČU SILVIJA, nemački jezik, bibliotekar
 16. VASILJEVIĆ NEMANJA, računarstvo i informatika, primena računara, web programiranje
 17. VUJANOVIĆ ŽELJKO, likovna kultura, umetnost i dizajn
 18. VUJAČIĆ SANJA, srpski jezik i književnost
 19. VUKOMANOVIĆ ALEKSANDRA, računarstvo i informatika
 20. VULEKOVIĆ MILOŠ, istorija
 21. GAVRILOV BOLIĆ mr BORJANA, srpski jezik i književnost, umetnost i dizajn
 22. GAJIĆ BOGDAN, istorija, osnove geopolitike
 23. GODANJI MARIA, fizičko i zdravstveno vaspitanje
 24. GODANJI SILVIJА, matematika
 25. GRUJIĆ MILICA, engleski jezik, jezik, mediji i kultura
 26. DULIĆ GORDANA, računarstvo i informatika
 27. DULIĆ JASMINA, matematika, savremene tehnologije
 28. ĐANIĆ JASNA, psiholog, psihologija, građansko vaspitanje, jezik, mediji i kultura, pojedinac, grupa, društvo
 29. ĐEMANT STEFAN FILIP, građansko vaspitanje, bibliotekar
 30. ĐOROJEVIĆ BOJANA, srpski jezik i književnost, umetnost i dizajn
 31. ĐURAKOVIĆ ELVIRA, biologija
 32. ŽUŽIĆ SNEŽANA, programiranje
 33. ZEČEVIĆ JELENA, katolička veronauka, italijanski jezik, latinski jezik
 34. IVANOVIĆ MONIKA, hrvatski jezik i književnost, jezik, mediji i kultura
 35. ILANKOVIĆ SARA, italijanski jezik
 36. IŠPANOVIĆ DAMIR, srpski kao nematernji jezik
 37. JAMBOR JULIJANA, fizika, primenjene nauke I
 38. JARAMAZOVIĆ JASNA, matematika, savremene tehnologije
 39. JO ENDRE, računarstvo i informatika, baze podataka, objektno orijentisano programiranje
 40. JOSIMOV BRANKA, pedagog
 41. JOTANOVIĆ LJUBOMIR, fizičko i zdravstveno vaspitanje, zdravlje i sport, sport i trening
 42. KANZEL MILENA, biologija, primenjene nauke
 43. KOJIĆ TATJANA*, geografija
 44. KOVAČ mr LAURA, srpski jezik i književnost
 45. KRNAJSKI BELOVLJEV LJILJANA, fizika
 46. KUJUNDŽIĆ SUZANA, matematika
 47. LAKOVIĆ ADELA, francuski jezik, latinski jezik
 48. LIŠIĆ ČEDOMIR, fizičko i zdravstveno vaspitanje
 49. MAJSTOROVIĆ JOVAN, pravoslavni katihizis
 50. MANDARIĆ NEMANJA, muzička kultura, umetnost i dizajn
 51. MARTTINOVIĆ DARIA, matematika
 52. MATIĆ RADOMIR, hemija, primenjene nauke, primenjene nauke 1
 53. MEŠTER TRAJKOVIĆ ALEKSANDRA, engleski jezik
 54. MIJATOV TANJA, fizika, savremene tehnologije
 55. MILETIĆ MILIJIĆ NADEŽDA, istorija, osnovi geopolitike
 56. MILODANOVIĆ VLADIMIR, računarstvo i informatika, programske paradigme, programiranje
 57. MIRKOV SANDRA, računarstvo i informatika, operativni sistemi i računarske mreže
 58. MIŠKOVIĆ BILJANA, latinski jezik
 59. MLAĐAN ILIĆ DANIJELA, hemija, primenjene nauke
 60. MOLNAR SILVIJA, nemački jezik
 61. MOLNAR VIG HERMINA, biologija, primenjene nauke
 62. MORA REGINA, mađarski jezik i književnost, jezik, mediji i kultura
 63. MORMER SANJA*, srpski jezik i književnost, bibliotekar
 64. NAGEL ZORAN, geografija, osnove geopolitike
 65. NEDELJKOVIĆ ANDRIJANA, fizičko i zdravstveno vaspitanje, zdravlje i sport, sport i zdravlje
 66. NEORČIĆ MLADEN, biologija i primenjene nauke I
 67. NIKOLIĆ IBOLJA, hemija, primenjene nauke
 68. PAVIĆ MILICA, matematika
 69. PAVLUKOVIĆ ALAN, fizika, primenjene nauke 1
 70. PETKOVIČ MARTA, geografija, osnove geopolitke
 71. PIUKOVIĆ JELENA, matematika, savremene tehnologije, metodologija naučnog istraživanja
 72. PLETIKOSIĆ BALAŽ, računarstvo i informatika
 73. POTKONJAK ZORA, matematika
 74. RISTIĆ SILVIJA, likovna kultura, umetnost i dizajn
 75. RODIĆ MAJA, bibliotekar
 76. SAMARDŽIĆ SAVA, istorija, osnove geopolitike
 77. SIMIĆ MILIJANA, geografija, primenjene nauke
 78. SIČ EMEŠE, matematika, savremene tehnologije
 79. SKENDEROVIĆ OLIVERA, nemački jezik
 80. SLAVOV ALEKSANDAR, srpski jezik i književnost
 81. STRELARAC JELENA, srpski jezik i književnost
 82. SUBOTIĆ JELENA, fizičko i zdravstveno vaspitanje
 83. TAJKOV BILJANA, računarstvo i informatika
 84. TANASIĆ BILJANA, fizika
 85. TEŠIĆ ADRIANA, geografija, primenjene nauke 1, osnove geopolitke
 86. TOLNAI ESTER, engleski jezik
 87. UTCAI ROBERT, katolička veronauka
 88. FARAGO SILVIA, biologija
 89. FILIPOVIĆ LJILJANA, nemački jezik
 90. HAJDU AGNEŠ, mađarski jezik i književnost, jezik, mediji i kultura
 91. HAMPELIĆ SONJA, engleski jezik
 92. CRNKOVIĆ HORVAT MIRJANA, filozofija, osnove geopolitike
 93. ČAVIĆ DIANA, hemija, metodologija naučnog istraživanja
 94. ČEGAR BORIS, filozofija, religija i civilizacija
 95. ŠARČEVIĆ HAJDU BEA, filozofija, religija i civilizacija
 96. ŠIPOŠ ANDREA, filozofija
 97. ŠTRICKI VESNA, psiholog, psihologija, jezik, mediji i kultura

Administracija

 1. Berić Pištalo Gordana, sekretar
 2. Pataki Jasmina, administrativni radnik
 3. Mirkonj Marija, administrativni radnik
 4. VUKOVIĆ SLAVICA, diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove
 5. SUBOTIN ĐURĐIJA, referent za finansijsko – računovodstvene poslove

Pomoćno osoblje

 1. Beniš Robert, domar
 2. Crnobrnić Vesna, spremačica
 3. Fadi Gabor, majstor
 4. Dudaš Angela, spremačica
 5. Grinfelder Slađana, spremačica
 6. Jurić Emeše, spremačica
 7. Kaiš Ivan, čistač
 8. Kovačević Vita, spremačica
 9. Kujundžić Suzana, spremačica
 10. Mandić Branka, spremačica
 11. Medenica Mirjana, spremačica
 12. Vasiljević Nada, spremačica

* na porođajnom odsustvu